демократіяДата була встановлена Генеральною асамблеєю ООН у 2007 році. 

Демократія як суспільне явище виникла ще у Стародавній Греції. У перекладі з грецької  слово “демократія” означає “народне управління”. Вважається, що механізми демократії, як політичного режиму, повинні бути засновані на вільному волевиявленні народу, неухильному дотриманні прав і свобод людини, а також тісно пов’язані із забезпеченням правопорядку, стабільності та цілісності її інститутів і моделі. Демократія грунтується на методі колективного чи колегіального прийняття рішень, при якому кожен з учасників має рівний вплив на кінцевий результат.

Водночас,  на думку багатьох дослідників, головна суперечність демократії, як форми державної влади, це протиріччя між ідеєю демократії, як повновладдя народу та неможливістю її практичного втілення. Власне тому досі не існує єдиної моделі демократичного правління, а навпаки спостерігається багатоманітність її концепцій: ліберальна, представницька, коспополітична, елітарна тощо. Кожна з них намагається вирішити це протиріччя.

Попри це, нині демократія — основний тренд на політичній світовій арені. Міжнародне співтовариство активно виступає на підтримку зусиль держав і урядів щодо заохочення та зміцнення всіх демократичних процесів.

Джерело:http://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=646&year=2015